Tomáš Nushart

Bachelor's thesis

Komfortní zóna v souvislosti se spokojeností zaměstnanců

Abstract:
Cíl práce je komplexní seznámení čtenáře s komfortní zónou a jejím vlivem na naši spokojenost, speciálně spokojenost v práci. Teoretická část práce obsahuje odpověď na 4 nejdůležitější otázky týkající se komfortní zóny: co to je komfortní zóna, proč z ní vystupovat, proč z ní nevystupujeme a jak z ní vystupovat. Skrze stav flow, jehož nedílnou součástí je právě výstup z komfortní zóny, se odkazuje …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is comprehensive familiarization of the reader with comfort zone and it’s effect on our satisfaction, especially satisfaction at work. The teoretical part contains of 4 parts: what is the comfort zone, why do we have to get out of it, why don’t we get out of it and how to get out of it. Through the flow state, which important part is the comfort zone, it get’s to it …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2017

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty