Bc. Andrea SLAVÍKOVÁ

Master's thesis

Druhé bydlení ve Východním Krušnohoří

Second homes in the Eastern Ore Mountains area
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na specifické charakteristiky druhého bydlení v území východních Krušných hor. Území bylo vymezeno podle geomorfologického celku pohoří Krušných hor. Zahrnuta byla jen část spadající do Ústeckého kraje. Hlavním záměrem práce je analýza celkového rozmístění objektů ve vymezené oblasti. V následujících krocích se práce soustředí na vývoj počtů objektů v letech 1991 a 2011 …more
Abstract:
This thesis is focused on the specific characteristics of second homes in the area of the Eastern Ore Mountains. The area was delimitated according to the geomorphological boundaries of Ore Mountains. But implied was only the part in the Ústecký district. The main aim of the thesis is an analysis of disposition of second home objects. In the next steps, the thesis focuses on a progression of a number …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 10. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SLAVÍKOVÁ, Andrea. Druhé bydlení ve Východním Krušnohoří. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta