Bc. Kateřina Kolářová

Diplomová práce

Projekt EDEN a jeho význam pro udržitelný cestovní ruch v České republice

Project EDEN and its importance for sustainable tourism in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá Projektem EDEN a jeho významem pro udržitelný cestovní ruch v České republice. Současně je v práci řešen i jeho vliv na destinace, které se staly vítězi projektu EDEN v letech 2009 – 2017. Cílem této diplomové práce je zhodnotit vlivy projektu EDEN na vítězné destinace projektu a na udržitelný cestovní ruch v České republice. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První …více
Abstract:
The Master´s Dissertation deals with Project EDEN and its importance for sustainable tourism in the Czech Republic. The thesis also deals with its impact on destinations which won the EDEN project in 2009 – 2017. The aim of this thesis is to evaluate the impacts of project EDEN on the winning destinations and sustainable tourism in the Czech Republic. The Master´s Dissertation is divided into three …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/pauk2/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze