Ing. Jitka Vařbuchtová

Master's thesis

Veřejné statky: možnosti experimentálního ověření platnosti vybraných teorií

Public Goods Dilemma: Possibilities of Experimental Evaluation of Selected Theories
Abstract:
Cílem diplomové práce „Veřejné statky: možnosti experimentálního ověření platnosti vybraných teorií“ je na základě jednoduchého skupinového experimentu ověřit vybrané závěry ekonomické teorie. Výchozí je obecně přijímané chápání veřejných statků. Výzkumný problém v modelové situaci představuje rozpor mezi individuálním a společenským přínosem, otázka dobrovolného přispívání na poskytování veřejného …more
Abstract:
The goal of the diploma thesis: “Public Goods Dilemma: Possibilities of Experimental Evaluation of Selected Theories” is to evaluate selected conclusions of economic theory. The evaluation is based on using simple group experiment. The base is commonly accepted understanding of public goods. Research question in simulated situation is dilemma between individual and social benefit, voluntary contributing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2007
  • Supervisor: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta