Theses 

Podpora prodeje jako nástroj integrované marketingové komunikace ve vybrané firmě v sektoru finančních služeb – Bc. Martin Fišera

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
Všechny práce

Bc. Martin Fišera

Diplomová práce

Podpora prodeje jako nástroj integrované marketingové komunikace ve vybrané firmě v sektoru finančních služeb

Sales promotion as a integrated marketing communication in selected financial sector company

Anotace: Diplomová práce je věnována tématu podpory prodeje jako nástroje integrované marketingové komunikace ve vybrané firmě v sektoru finančních služeb. Touto vybranou firmou je GE Money Bank a konkrétním vybraným finančním nástrojem je věrnostní program na podporu karet GE Money s názvem bene+. V teoreticko-metodologické části jsou vedle základního rozdělení forem marketingové komunikace a metod podpory prodeje popsána specifika marketingu, marketingové komunikace a podpory prodeje v sektoru finančních služeb. Další část se zabývá historií a současností GE Money a jejím působením v České republice, včetně marketingové komunikace. Obsahem empirické části je deskriptivní analýza dvou konkrétních realizovaných akcí podpory prodeje bene+. První je z úvodu zavádění bene+ v roce 2008 a druhá z období po jeho transformaci v roce 2010. Výsledky analýzy jsou využity k porovnání efektivity podpory prodeje finanční služby v různých fázích jejího vývoje.

Abstract: This master’s thesis is dedicated to the topic of sales promotion as a tool of integrated marketing communications in a selected, financial services sector company. The selected company is GE Money Bank and the particular financial product is a customer loyalty program supporting GE Money cards, called “bene+”. In the theory and methodology section, fundamental classification of marketing communication strategies and sales support methods are described, as well as the specifics of marketing, marketing communications, and sales support in the financial services sector. The subsequent section describes the history and the presence of GE Money and its activities in the Czech Republic, including its marketing communications. The contents of the empirical section is a descriptive analysis of two particular executed projects to support the sales of „bene+“. The first is from the period of introducing „bene+“ in 2008 and the other from the period after its transformation in 2010. The conclusions of the analysis are utilized to compare the effectiveness of a financial service sales support in various stages of its development.

Klíčová slova: Reklama, marketingová komunikace, podpora prodeje, klienti, finanční služby, GE Money, bene+.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 10. 2018 09:48, 42. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz