Bc. Filip Červinka

Diplomová práce

Implementace metodiky řízení vztahů se zákazníky v podniku

Implementing the methods of customer relationship management in a company
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice implementace systému CRM do reálné polygrafické společnosti. Řeší důležitost informačních toku, přípravu organizace na zásadní změnu jejího fungování, efektivnost komunikace, stejně jako technické aspekty implementace, včetně vlastního funkčního řešení. Práce se zabývá především trhem B2B, kde je budování dlouhodobých vztahů se zákazníky samozřejmostí a nutností …více
Abstract:
The thesis is dedicated to the implementation of the CRM system to the real printing company. Addresses the importance of information flow, prepare the organization for a fundamental change in its functioning, communication effectiveness, as well as the technical aspects of implementation, including its own functional solution. Work is mainly engaged in the B2B market, where it is building long-term …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2016
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní