Ing. Monika Hubálková

Diplomová práce

Motivace zaměstnavatelů k zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Motivation of employers to employ people with disabilities
Anotace:
Cílem této magisterské diplomové práce je odpovědět na otázku, jak jsou zaměstnavatelé motivováni k zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Domnívám se, že se jedná o velice důležité a stále aktuální téma, což je i důvod, proč jsem si toto téma vybrala. Tato práce se zaměřuje na vymezení základních pojmů, které se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením souvisejí a přiblížení problematiky motivace …více
Abstract:
The purpose of this master thesis is answer the question of how employers are motivated to employ people with disabilities. I think that is very important and always valid topic and this also the reason why I chose this topic for my master thesis. This thesis focuses on defining the basic terms, which are related to employment of people with disabilities and approach the issue of motivation of employers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. Daniela Jaklová Střihavková
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje