Katarína Barbuš

Bakalářská práce

Rozdiel medzi paliatívnou starostlivost'ou v Rakúskej a Českej republike

Unterschiede in der Palliativpflege zwischen Österreich und der Tschechischen Republik
Abstract:
The Bachelor thesis with the title “Differences between palliative care in Czech republic and Austria” consists of theoretical and empirical part. Theoretical part was focused on term palliative care and describes its history and structure in two different countries. The goal of this thesis was to inform about the optimal care of people in terminal stage of life within two neighboring countries that …více
Abstract:
Bakalárska práca s názvom Rozdiel medzi paliatívnou starostlivosťou v Rakúskej a Českej republike sa skladá z teoretickej a empirickej časti. Teoretická časť je zameraná na pojem „paliatívna starostlivosť“ a popisuje jej históriu a štruktúru v skúmaných krajinách. Cieľom tejto práce je poukázať na optimálnu starostlivosť o ľudí v terminálnom štádiu života a porovnanie tejto témy v dvoch blízkych, ale …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Lubica Kurucová
  • Oponent: RNDr. Eva Kočovská, PhD

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická