Theses 

Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce – Ondřej Blahuš

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ondřej Blahuš

Bakalářská práce

Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Humanitarian Aid and Development Cooperation

Anotace: Předložená bakalářská se věnuje tématu Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části předkládaný materiál vysvětluje základní pojmy používané v práci, upozorňuje na charakteristiku humanitární pomoci a humanitárních společností, které pomoc poskytují. Dále předkládá přehled právních norem vztahující se k dané problematice. V úvodu praktické části se seznámíme s problematikou rozvojové spolupráce v oblasti humanitární pomoci a současným stavem humanitární pomoci, kterou Česká republika poskytla do zahraničí. Následuje vyjmenování vybraných rizik ve vztahu k humanitární pomoci. Rizika jsou poté vyhodnocena pomocí analýzy rizik. K těmto rizikům jsou poté navrhnuty opatření k jejich redukci.

Abstract: The bachelor work was devoted to the topic Humanitarian aid and development cooperati-on. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part of the submitted work explains the basic concepts which are used in work highlights the characteristics of humanitarian assistance and humanitarian companies that provide the assistance. It also presents an overview of laws related to this issue. In the introduction of the practical part, we introduce the issue of development cooperation, humanitarian aid and the current state of humanitarian aid provided by the Czech Republic abroad. Followed by a listing of selected risks in relation to humanitarian assistance. Risks are then evaluated using risk analysis. These risks are then designed measures to reduce them.

Klíčová slova: analýza, humanitární organizace, pomoc, riziko, rozvoj, spolupráce

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015
  • Zveřejnit od: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Tomek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=40679 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Blahuš, Ondřej. Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce. Uherské Hradiště, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 13:15, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz