Jana NESVADBOVÁ

Diplomová práce

Projekt na zkvalitnění systému hodnocení zaměstnanců ve firmě Veolia Transport Morava a.s.

Project to improve the staff evaluation system in the company Veolia Transport Morava a.s.
Anotace:
Cílem diplomové práce je navrhnout projekt na zkvalitnění systému hodnocení zaměstnanců ve firmě Veolia Transport Morava a.s. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část práce je zaměřena na průzkum literárních zdrojů a objasnění základních pojmů z oblasti hodnocení pracovníků. V úvodu praktické části je stručně představena firma Veolia Transport Morava a.s. a její organizační …více
Abstract:
The aim of diploma thesis is to propose a project to improve the staff evaluation system in the joint-stock company Veolia Transport Morava. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. Theoretical part is aimed at research of literary sources and clarification of basic terms from staff evaluation sphere. At the beginning of practical part is briefly introduced the joint-stock …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011
Identifikátor: 21231

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jana Matošková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NESVADBOVÁ, Jana. Projekt na zkvalitnění systému hodnocení zaměstnanců ve firmě Veolia Transport Morava a.s.. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 02. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a marketing