Jana Štěpánková

Bakalářská práce

Proměny obrazu Alžběty Bavorské v memoárové, odborné a populární literatuře

Changes of Image of Elizabeth from Bavaria in Memoir, Professional and Popular Literature
Anotace:
Práce je zaměřena na obraz císařovny Alžběty Bavorské v letech 1898 - 2011. V jednotlivých kapitolách popisuje, jak se její obraz měnil a analyzuje vlivy, které na proměnu její refexe působily. Dále upozorňuje na chyby v interpretacích autorů.
Abstract:
The thesis focuses on the image of Empress Elizabeth of Bavaria in literature in the years 1898 - 2011. In the individual chapters the work describes development of her image and analyzes the factors that influenced the change of her reflection. The thesis highlights the errors in the interpretations made by different authors.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Štěpánková, Jana. Proměny obrazu Alžběty Bavorské v memoárové, odborné a populární literatuře. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická