BcA. Hana Kostrunková

Diplomová práce

Violisté Čech a Moravy na přelomu 19. a 20. století

Violist of the Bohemia and Moravia at the turn of 19th and 20th century
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o tématu Violisté Čech a Moravy na přelomu 19. a 20. století. V prvních kapitolách, rozdělených na dvě časová období, jsou zahrnuté informace o koncertní situaci, vzniku institucí a významných violistech. Další kapitola obsahuje stručné životopisy skladatelů a informace o skladbách pro violu z té doby. Poslední kapitola se věnuje tradici českého houslařství.
Abstract:
This diploma thesis deals with Violists of the Bohemia and Moravia at the turn of 19th and 20th century. The first chapters are divided into two time periods and includes information about concert situation, the establishment of the new institutions and famous violists. The other chapters contains biographies of the composers and information about compositions for the viola. The last chapter deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2020
  • Vedoucí: MgA. David Šlechta, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jan Řezníček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/wr6fu/