Bc. Milan Říha

Master's thesis

Magnetická anizotropie psamitů a slepenců brdského kambria

Magnetic anisotropy of arenites and conglomerates from the Brdy Cambrian
Anotácia:
Cílem práce bylo přispět k poznání stavby příbramsko-jinecké kambrické pánve. Nástrojem pro výzkum byla metoda anizotropie magnetické susceptibility a kompasová měření. Kompasová data ukázala dvě hlavní maxima orientace vrstevnatosti, která charakterizují ramena příbramské synklinály. Studiem anizotropie magnetické susceptibility byly zjištěny dva druhy staveb – chaotická, která je považována za sedimentární …viac
Abstract:
The main objective of the study was to contribute the knowledge about structure of Příbram-Jince Cambrian basin. For analysis was used method of anisotropy of magnetic susceptibility and geological compass. By the measure results have showed two main maxims of poles of bedding, that characterize limbs of syncline of Příbram. Two structures was idetifi by the study of anisotropy of magnetic susceptibility …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2013
  • Vedúci: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta