Lenka Hagarová

Bachelor's thesis

Das Deutschlandbild in den tschechischen Medien am Beispiel des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders ČT2 im Zeitraum August ? November 2011

The Image of Germany in Czech Mass Media on the Example of Public Television ČT2 (Czech Television 2) in the Period of August - November 2011
Abstract:
This work deals with mass media, its impact on people and its possible manipulation. At the forefront there is a television and its history. There is also going to be introduced a specific TV channel CT2. The practical part is going to deal with an analysis of some programmes that were broadcasted between 1/8/2011 and 30/11/2011. The main topic is an image of Germany shown to the audience during that …more
Abstract:
Závěrečná práce zpracovává téma masmédia, jejich dopad na lidi a případnou manipulaci.V popředí stoji televize, její historie a představen bude také konkrétní televizní kanál ČT2.V praktické části bude podrobeno analýze vice pořadů, které byly odvysílány v časovém rozmezí od 01.08.2011 do 30.11.2011. Hlavni téma je obraz Německa, který byl zprostředkován divákům v tomto časovém období.
 
 
Language used: German
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 11. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 2. 2013
  • Supervisor: PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Hagarová, Lenka. Das Deutschlandbild in den tschechischen Medien am Beispiel des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders ČT2 im Zeitraum August ? November 2011. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická