Bc. Tomáš Golský

Diplomová práce

Tvorba image nekomerční organizace

Image creation of a noncomercial company
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá otázkou tvorby image v nekomerční společnosti se specifikací na Armádu České republiky. V první polovině teoreticko metodologické části práce je věnována pozornost rozboru vybraných pojmů. V praktické části je popsán současný stav a provedena analýza efektivnosti tvorby image s možnými doporučeními.
Abstract:
This thesis deals with the image of a noncomercial organization with a specification on the Czech Army. In the first half of the thesis, in the theoretical and methodological part, the thesis is focused on the analysis of selected concepts. The practical part describes the current situation and analyzes the efficiency of image formation with possible recommendations.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní