Bc. Ivana Kaiserová

Diplomová práce

Volby tzv. druhého řádu v Norsku

Second-Order Elections in Norway
Anotace:
Tato práce se zabývá druhořadými volbami v Norsku, mezi něž řadí volby komunální a volby krajské. V první části jsou představeny teorie volebního cyklu a voleb druhého řádu. Ty poukazují na provázanost druhořadých voleb s děním v prvořadé aréně. Na základě toho pak volební výsledky v druhořadých volbách vykazují určité tendence v porovnání s volebními výsledky v prvořadých volbách. V další části jsou …více
Abstract:
This paper deals with the second-order elections in Norway which includes local and regional elections. In the first part of the paper the theories of the electoral cycle and second-order elections are introduced. These theories refer to the connection between the second-order elections and the situation in the first-order arena. Based on that the election results in the second-order elections show …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Pink, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií