Xuexin Chen

Master's thesis

Management of the Foreign Exchange Rate Risk in a Chinese Company

Management of the Foreign Exchange Rate Risk in a Chinese Company
Abstract:
Encouraged by the needs of enterprises' transformation and upgrade and the “going out” policy of the country, more and more Chinese enterprises are entering the global markets, however, whether it is an overseas acquisition or the capital operation, enterprises are facing with the foreign exchange risk. They have to start with the management of the foreign exchange risk, the significant influence of …more
Abstract:
Encouraged by the needs of enterprises' transformation and upgrade and the “going out” policy of the country, more and more Chinese enterprises are entering the global markets, however, whether it is an overseas acquisition or the capital operation, enterprises are facing with the foreign exchange risk. They have to start with the management of the foreign exchange risk, the significant influence of …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2018
  • Supervisor: Karel Hlaváček
  • Reader: Josef Novotný

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava