Bc. Nikola Königová

Master's thesis

Využití PCR metod při stanovení alergií na lepek.

The Use of PCR Methods for the Determination of Gluten Allergy.
Abstract:
Tato práce se zabývá problematikou laboratorní diagnostiky celiakie, geneticky podmíně-ného autoimunitního onemocnění, které vzniká abnormální reakcí na lepek v potravě. Od-hadovaná prevalence celiakie je v Evropě a USA 1:100, v ČR 1:200-250, přičemž se častěji vyskytuje u žen než u mužů v poměru zhruba 2:1. Přestože literatura uvádí, že tímto onemocněním trpí až 1 % populace, mnozí z postižených si …more
Abstract:
This work deals with the laboratory diagnosis of celiac disease, a genetically conditioned autoimmune disease with an estimated prevalence in Europe and USA 1:100 and in Czech republic 1:200-250, female : male ratio of approximately 2:1. Literature indicates that this disease affects as many as 1 % of the population, while many of the disability are often not even aware of. Genetic predisposition to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2014
Accessible from:: 25. 4. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Magda Doležalová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Königová, Nikola. Využití PCR metod při stanovení alergií na lepek.. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Technology

Master programme / field:
Chemistry and Food Technologies / Technology, Hygiene and Economics of Food Production

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.