Magda MIŠKOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Arbeitsbedingungen der LKW-Fahrer im internationalen Fernverkehr

Work Conditions of Truck Drivers in the International Long-distance Transport
Abstract:
The presented thesis discusses working conditions on international freight lorry transport drivers. It pays close attention to their language skills for the purposes of working abroad in German-speaking countries, predominantly Austria and Germany. The bachelor's thesis is subdivided into two parts - a theoretical and a practical part. The theoretical part will, for the most part, focus on the term …více
Abstract:
Předložená práce se zabývá pracovními podmínkami řidiče mezinárodní kamionové dopravy. Zaměřuje se blíže na jejich jazykovou vybavenost pro účely vykonávání práce na území německy mluvících zemí, především Rakouska a Německa. Bakalářská práce je dělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se bude zabývat představením pojmu nákladní dopravy a pak blíže specifikovat pojem řidič mezinárodní …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Milan Pišl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIŠKOVÁ, Magda. Arbeitsbedingungen der LKW-Fahrer im internationalen Fernverkehr. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta