Theses 

Obchod s uměním – Andrea Kubešová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Andrea Kubešová

Bachelor's thesis

Obchod s uměním

The trade with art

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá způsoby obchodu s uměním, se zaměřením na výtvarné umění v České republice. Cílem práce je zhodnotit vývoj trhu s uměním a jeho trendy - elektronické aukce. V první kapitole je celá problematika zasazena do světového kontextu. Ve druhé kapitole je popsán vývoj českého trhu s uměním, legislativní rámec pro konání aukcí v České republice a podpora exportu a importu umění. Třetí kapitola se zaměřuje na formy obchodu s uměním - aukční síně, galerie, veletrhy umění. Závěrečná část práce je věnována popisu rozdílu mezi klasickou a elektronickou aukcí v České republice.

Abstract: This bachelor thesis deals with the ways of trade with art, focus on fine art in Czech Republic. The aim of this thesis is to evaluate the development of art market and its trends -- electronic auctions. In the first chapter the whole problematic is set into the world context. In the second chapter the development of art market, legislation framework for organizing of auctions and support of the import and export of art is described. The third chapter is focused on the forms of trade -- auction houses, galleries, art fairs. The final part is dedicated to description of the differences between classic and electronic auction in Czech Republic.

Keywords: Česká republika, aukční síň, obchod s uměním, galerie, elektronická aukce

Keywords: Czech Republic, galleries, electronic auction, auction hous, the trade with art

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 1. 2015
  • Supervisor: František Drozen
  • Reader: Miloš Novák

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44570

Other references 


Go to top | Current date and time: 26/6/2019 12:13, Week 26 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz