Mgr. Radka Žáková

Diplomová práce

Distanční psychologické intervence, psychologické působení bez osobního kontaktu, tzv. „on-line testování“

Distance psychological intervention, psychological impact without personal contact, so-called "online testing"
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na distanční psychologickou intervenci, konkrétně na takzvané online testování. Cílem této práce je prvotní explorativní popis současných psychologických metod zveřejněných na internetu v českém jazyce. S ohledem na popisnou stránku byl použit kvalitativní výzkum. Výzkumný vzorek sestává z 56 odkazů na webové stránky, které jsou organizovány do 54 průvodních listů. Obsahovou …více
Abstract:
The thesis focuses on the distance psychological intervention, namely the so-called online testing. The main aim of this thesis is to describe the initial exploratory contemporary psychological methods published on the Internet in Czech language. With regard to the descriptive page the qualitative research was used. The research sample consists of 56 links on websites which are organized into 54 accompanying …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta