Bc. Petr Schwarz

Bakalářská práce

Drogová kriminalita v Karlovarském kraji a její prevence

Drug-related crime in the Karlovy Vary region and its prevention
Anotace:
Bakalářská práce popisuje a analyzuje drogovou scénu v jednotlivých částech Karlovarského kraje. Popisuje také současný stav stávající sítě služeb a jejich cílových skupin. Poukazuje na trendy v užívání drog, rozsah jejich užívání, jejich dostupnost a dopady jejich užívání. Dále poukazuje na specifické potřeby uživatelů návykových látek ve vztahu k poskytovaným službám. Identifikuje problémy, které …více
Abstract:
Bachelor thesis describe and analyzes drug scene in individual parts of Karlovy Vary region. It also describes the current state of existing network of services to their target groups. Highlights the trends in drug use, the extend of their use, their availability and the effects of their use. It points to the specific needs of users substance abuse in relation to the services provided. Identifies issues …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Jaroslav Puš
  • Oponent: JUDr. Jaroslav Kerbic

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní