Bc. Matúš Harňák

Diplomová práce

KOSOVO A METOCHIA 1999-2010: Od medzinárodnej správy po jednostranne vyhlásenú nezávislosť a reakcia na politickej scéne na Slovensku

KOSOVO AND METOHIJA 1999-2010: From international administration to the unilateral declaration of independence and reactions of Slovak political scene
Abstract:
The Diploma Thesis is focusing on situation in Kosovo and Metohija after year 1999 when the territory of this Serbian province came under governance of UN Interim Administration Mission in Kosovo. The Diploma Thesis is dealing with most crucial events that influenced the current situation in Kosovo and Metohija, with negotiations about final status of the Serbian province and with unilateral declaration …více
Abstract:
Magisterská diplomová práca sa zaoberá vývojom situácie na Kosove a Metochii od roku 1999, kedy sa územie juhosrbskej provincie dostalo pod správu medzinárodného spoločenstva pod vedením OSN. Diplomová práca sa zameriava na kľúčové udalosti, ktoré poznamenali vývoj situácie na Kosove a Metochii pod medzinárodnou správou až po jednania o konečnom statuse juhosrbskej provincie a následné jednostranné …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Srbský jazyk a literatura