Bc. Matúš Harňák

Master's thesis

KOSOVO A METOCHIA 1999-2010: Od medzinárodnej správy po jednostranne vyhlásenú nezávislosť a reakcia na politickej scéne na Slovensku

KOSOVO AND METOHIJA 1999-2010: From international administration to the unilateral declaration of independence and reactions of Slovak political scene
Abstract:
The Diploma Thesis is focusing on situation in Kosovo and Metohija after year 1999 when the territory of this Serbian province came under governance of UN Interim Administration Mission in Kosovo. The Diploma Thesis is dealing with most crucial events that influenced the current situation in Kosovo and Metohija, with negotiations about final status of the Serbian province and with unilateral declaration …more
Abstract:
Magisterská diplomová práca sa zaoberá vývojom situácie na Kosove a Metochii od roku 1999, kedy sa územie juhosrbskej provincie dostalo pod správu medzinárodného spoločenstva pod vedením OSN. Diplomová práca sa zameriava na kľúčové udalosti, ktoré poznamenali vývoj situácie na Kosove a Metochii pod medzinárodnou správou až po jednania o konečnom statuse juhosrbskej provincie a následné jednostranné …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2010
  • Supervisor: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta