Bc. Magdaléna Vodičková

Bakalářská práce

Exozomy v nádorech

Exosomes in cancer
Anotace:
Exozomy jsou malé obalené váčky, které jsou vylučovány buňkami. Obsahují širokou škálu molekul, například proteiny a RNA, které jsou schopné přenášet do jiných buněk a tím měnit jejich vlastnosti. Takto je mohou využívat i nádorové buňky a ovlivňovat mikroprostředí nádoru ve svůj prospěch. Napomáhají progresi nádorů, zvýšení angiogeneze, rozšíření metastáz či úniku imunitnímu systému. Cílem této bakalářské …více
Abstract:
Exosomes are small membranous vesicles that are secreted by cells. Exosomes contain a large scale of biomolecules, for example proteins and RNA. These can be transferred to recipient cells and change their phenotype. Similarly, tumour cells can use exosomes to alter cells in their microenvironment. They can affect tumour progression, angiogenesis, spread of metastasis and evading the immune system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 7. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Veselá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Lékařská genetika a molekulární diagnostika / Lékařská genetika a molekulární diagnostika