Petr SAGAN

Bachelor's thesis

Klíčové kompetence lektora a jejich význam pro úspěšnou lektorskou činnost

Key competencies of lecturer and their importance for successful lecturing activities
Abstract:
Předložená bakalářská práce se zabývá klíčovými kompetencemi lektora profesního vzdělávání dospělých. Teoretická část práce nejprve pojednává o širších souvislostech lektorské činnosti se zaměřením na její historii, vývoj a profesionalizaci. Dalšími tématy jsou specifika a funkce vzdělávání dospělých, které jsou jedním z předpokladů pro definování kompetencí lektorů. Uvádí role lektorů, nastiňuje možnosti …more
Abstract:
Submitted thesis examines the key competencies trainer of professional adult education. The theoretical part of the thesis deals with the broader context of teaching with a focus on its history, development and professionalization. Other topics are the specifics and the function of adult education that is one of the prerequisites for defining the competencies of teachers. Lists the role lectors, outlines …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Milan Chmura, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SAGAN, Petr. Klíčové kompetence lektora a jejich význam pro úspěšnou lektorskou činnost. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta