Bc. Eva Šmejkalová

Bakalářská práce

Souvislost mezi jídelním chováním, smyslem pro soudržnost a osobnostními rysy

Relationship between eating behavior, sense of coherence and personality traits
Anotace:
Bakalářská práce s názvem „Souvislost mezi jídelním chováním, smyslem pro soudržnost a osobnostními rysy“ analyzuje vztahy mezi jídelním chováním, třemi dimenzemi jídelního chování zvanými dietní chování, bulimie a přílišná zaneprázdněnost jídlem a orální kontrola, smyslem pro soudržnost, třemi dimenzemi smyslu pro soudržnost zvanými srozumitelnost, zvládnutelnost a smysluplnost a osobnostními rysy …více
Abstract:
The bachelor thesis called “Relationship between eating behavior, sense of coherence and personality traits analyzes relationships between eating behavior, three dimensions of eating behavior called dieting, bulimia and food preoccupation and oral control, sense of coherence, three dimensions of sense of coherence called comprehensibility, manageability and meaningfulness and personality traits according …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Petr Květon, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta