Bc. Veronika Osičková

Bakalářská práce

Vliv adaptačních kurzů na nové školní kolektivy

The Impact of the Adaptation Courses on New School Groups
Anotace:
Práce je zaměřena na adaptačními kurzy a jejich vliv na nové školní kolektivy, konkrétně první ročníky středních škol. Teoretická část obsahuje základní pojmy týkající se zážitkové pedagogiky, jejích metod a využití. Popisuje charakter, smysl a cíle adaptačních kurzů. Uvádí informace z oblasti sociální skupiny, jejíž obsah úzce souvisí s metodami zážitkové pedagogiky použitými na adaptačních pobytech …více
Abstract:
The thesis focuses on adaptation courses and their effect on new school groups, particularly in the first year of secondary schools. The theoretical part includes basic terms concerning experience pedagogy, its methods and their use. It describes the character, purpose and objectives of adaptation courses. It provides information from the area of a social group whose content is closely related to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta