Bc. Lenka Pátková

Master's thesis

Sekvenování de novo pro charakterizaci vnitrodruhové a mezidruhové genetické variability rodu Trifolium prostřednictvím DNA markerů

De novo sequencing for characterization of intraspecific and interspecific genetic variability in the genus Trifolium
Abstract:
Rod Trifolium (jetel) je agronomicky významným rodem. Je snahou šlechtitelů zlepšovat výnos či jiné důležité vlastnosti jetele. Účinné šlechtění vychází ze znalosti sekvence genomu, která poskytuje v tomto směru cenné poznatky. Metody sekvenování nové generace umožnily sekvenovat i nemodelové druhy rostlin s komplexními genomy, mezi které patří právě i jetel. Tato práce se zabývá využitím markerů SSR …more
Abstract:
The Trifolium genus (clover) is an agronomically important genus. The effort of breeders is to improve yield and other important features of clover. Effective breeding is based on genome sequence, that provides useful information. The next-generation sequencing methods enable to sequence nonmodel plant species, also that with complex genomes. And the clover genus is the one of them. In this thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2015
  • Supervisor: doc. RNDr. Jana Řepková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics