Karolína Indráčková

Bakalářská práce

Diagnostika psychomotorického vývoje v mladším školním věku pomocí testové baterie Bruininks-Oseretsky, 2. verze

Diagnostics of psychomotor development in school-age children using Bruininks-Oseretsky test, 2nd edition
Anotace:
Hlavním cílem bakalářské práce bylo diagnostikovat úroveň psychomotorického vývoje u vybrané skupiny dětí 1. stupně základní školy pomocí testové baterie Bruininks-Oseretsky, 2. verze (BOT-2). U této testové baterie o 53 testových položkách nejsou hodnotící normy pro Českou republiku, proto vyhodnocení psychomotorického vývoje probíhalo dle normativních dat pro německy hovořící geografickou oblast …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was to diagnose a level of psychomotor development of a selected group of children in primary school, using the test battery Bruininks Oseretsky, 2nd version (BOT-2). This test battery consisting of 53 test items is not standardized for the Czech Republic, so the evaluation of psychomotor development was done according to German normative data. The BOT-2 evaluates both …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Indráčková, Karolína. Diagnostika psychomotorického vývoje v mladším školním věku pomocí testové baterie Bruininks-Oseretsky, 2. verze. Liberec, 2019. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická