Bc. Ludvík Panny

Diplomová práce

Mladší školní věk - bezpečí ve virtuálním prostoru

Primary school age - safety in cyber-space
Anotace:
Diplomová práce „Mladší školní věk – bezpečí ve virtuální prostoru“ je zaměřena na problematiku bezpečí ve virtuálním prostoru (internetu) žáků mladšího školního věku. Členění práce je následující. Teoretická část je rozdělena na pět podkapitol zaměřených na charakteristiku mladšího školního věku, vymezení důležitých pojmů, internet, nebezpečné faktory a obecná pravidla a rady jak co nejvíce eliminovat …více
Abstract:
The Diploma thesis „Primary school age - safety in cyber-space “ discuss issues connected with safety in cyber-space for primary school age. This thesis contains three parts. The first part is focused on clarification of primary school age, terminology, internet, dangerous factors and last chapter discuss safety issues, protective factors and advice for parents and teachers. Second part is based on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta