Theses 

Mladší školní věk - bezpečí ve virtuálním prostoru – Bc. Ludvík Panny

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Ludvík Panny

Diplomová práce

Mladší školní věk - bezpečí ve virtuálním prostoru

Primary school age - safety in cyber-space

Anotace: Diplomová práce „Mladší školní věk – bezpečí ve virtuální prostoru“ je zaměřena na problematiku bezpečí ve virtuálním prostoru (internetu) žáků mladšího školního věku. Členění práce je následující. Teoretická část je rozdělena na pět podkapitol zaměřených na charakteristiku mladšího školního věku, vymezení důležitých pojmů, internet, nebezpečné faktory a obecná pravidla a rady jak co nejvíce eliminovat negativa internetu. Praktická část je věnována samotnému výzkumu a je členěná na několik podkapitol věnujícím se vhodnému výběru výzkumné metody, cílům výzkumu, realizaci a vyhodnocení výzkumu. Ve třetí části můžeme najít přílohy.

Abstract: The Diploma thesis „Primary school age - safety in cyber-space “ discuss issues connected with safety in cyber-space for primary school age. This thesis contains three parts. The first part is focused on clarification of primary school age, terminology, internet, dangerous factors and last chapter discuss safety issues, protective factors and advice for parents and teachers. Second part is based on the research – aim of the research, methods, realization and evaluation of the research. The third part contains attachments.

Klíčová slova: Bezpečí, nebezpečí, kyberprostor, zneužití dětí, mladší školní věk, vývoj, dotazník, výzkum, Dangerous, safety, cyber-space, child abuse, primary school age, develompent, questionnaire, research.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 22:43, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz