Bc. Libuše Spáčilová

Diplomová práce

The Development of an E-learning Course Based on the ADDIE Method

The Development of an E-learning Course Based on the ADDIE Method
Anotace:
Diplomová práce The Development of an E-learning Course According to the ADDIE Method, založená na bakalářské práci Online Language Learning – Idioms, využívá ADDIE modelu, držící se jeho pěti fází, tzn. analýzy, designu, vývoje, realizace a hodnocení, za účelem navržení ideálního online kurzu za podpory smíšeného učení. Výsledkem diplomové práce je online kurz “English figurative language” projektovaný …více
Abstract:
The Diploma thesis The Development of an E-learning Course According to the ADDIE Method, based on the bachelor’s thesis Online Language Learning – Idioms, employs the ADDIE model, following the five phases, i.e. analysis, design, development, implementation, and evaluation, in order to design an ideal online course with the support of blended learning. The outcome of the thesis is an improved online …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Tamara Váňová
  • Oponent: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy