Bc. Martina Zdráhalová

Bachelor's thesis

Reflexe vnitročínské migrace žen v současné próze

Reflection of Internal Migration of Women Workers in China in Contemporary Prose
Anotácia:
Práce se zabývá obrazem vnitročínské pracovní migrace venkovských žen do měst prezentovaným v románech spisovatelek Guo Xiaolu, Sheng Keyi a Xinran. Po představení teoretického rámce historického vývoje vnitřní migrace v Číně následuje analýza porovnávající informace předkládané vybranými romány s odbornou literaturou. Cílem práce je odpovědět na otázku, zda v románech dochází ke zkreslení obrazu migrace …viac
Abstract:
This work focuses on a depiction of women rural-to-urban migration in China, represented in the novels of Guo Xiaolu, Sheng Keyi and Xinran. A theoretical framework of historical development of internal migration in China is followed by an analysis comparing the information submitted in the selected novels with outcomes of scholarly research. The aim of the work is to answer the question whether or …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedúci: Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
International Territorial Studies / Culture Studies of China

Práce na příbuzné téma