Theses 

Reflexe vnitročínské migrace žen v současné próze – Bc. Martina Zdráhalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Kulturní studia Číny

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Martina Zdráhalová

Bakalářská práce

Reflexe vnitročínské migrace žen v současné próze

Reflection of Internal Migration of Women Workers in China in Contemporary Prose

Anotace: Práce se zabývá obrazem vnitročínské pracovní migrace venkovských žen do měst prezentovaným v románech spisovatelek Guo Xiaolu, Sheng Keyi a Xinran. Po představení teoretického rámce historického vývoje vnitřní migrace v Číně následuje analýza porovnávající informace předkládané vybranými romány s odbornou literaturou. Cílem práce je odpovědět na otázku, zda v románech dochází ke zkreslení obrazu migrace, a pokud ano, tak proč.

Abstract: This work focuses on a depiction of women rural-to-urban migration in China, represented in the novels of Guo Xiaolu, Sheng Keyi and Xinran. A theoretical framework of historical development of internal migration in China is followed by an analysis comparing the information submitted in the selected novels with outcomes of scholarly research. The aim of the work is to answer the question whether or not there is some kind of distortion in novels, and if so, then why.

Klíčová slova: ČLR, migrace z venkova do měst, přelévající se populace, dagognmei, PRC, rural-to-urban migration, floating population

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 08:14, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz