Ing. Ivana Vašíčková

Doctoral thesis

Růstová odezva dřevin středoevropského temperátního lesa na disturbanční událost

The growth response of Central European temperate forest trees to disturbance events
Abstract:
Pomocí standardní analýzy šířek letokruhů byla studována růstová odezva dřevin na disturbanční události v 8 přirozených lesních ekosystémech České republiky s převahou Fagus sylvatica L. S využitím datové sady 2000 dendrochronologických vývrtů byl rekonstruován disturbanční režim Žofínského pralesa. Výsledky naznačují, že nejen síla minulých disturbancí, ale i jejich prostorové charakteristiky zásadně …more
Abstract:
The growth response of trees to disturbance events in 8 beech-dominated natural forests in Czech Republic was studied using standard tree-ring analysis. With the use of circa 2 000 increment cores a disturbance regime of Žofín old-growth forest was reconstructed. The results indicate not only disturbance intensity, but also their spatial characteristics determine the effect of disturbance on further …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 9. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta