Martina SLÁMOVÁ

Diplomová práce

Právní otázky spojené s poručenstvím a opatrovnictvím

Legal questions related to the wardship and custodianship
Anotace:
Tématem diplomové práce jsou "Právní otázky spojené s poručenstvím a opatrovnictvím".Ve své práci se budu věnovat historickému vývoji institutů poručenství a opatrovnictví, pokusím se vysvětlit základní instituty neodmyslitelně spojené s poručenstvím a opatrovnictvím a dotknu se zákonné úpravy. Poté se budu stručněji zabývat institutem poručenství a opatrovnictví. V závěru shrnu celou problematiku …více
Abstract:
The master thesis deals with the wardship and custodianship. The first part of the thesis focuses on the historical development of boths institutes. The other parts of the thesis include the Czech and international legislation and detailed description of the basic data as legal eligibility and representation. Parts IV - VI devote in detail to the wardship and trusteeship. The conclusion of thesis summarizes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLÁMOVÁ, Martina. Právní otázky spojené s poručenstvím a opatrovnictvím. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo