Aleš Fuks

Diplomová práce

Analysis of Graphical Web Technologies for Purposes of Online Data Visualization in IS Energis

Analýza webových technologii pro tvorbu grafických výstupu energetických podniků
Anotace:
Tato práce se zabývá možnostmi vizualizace dat v online prostředíwebových prohlížečů. Obecně popisujetechnologii a principy webových prohlížečů, analyzuje některé W3Cstandardy a zkoumá možnosti vizualizacedat v prostředí průmyslových podniků. Práce dále konkrétně analyzujetechnologii vizualizace dat v informačním systému Energis,popisuje dřívější technologii zobrazování dat. Na základě porovnánívizualizačních …více
Abstract:
This thesis deals with web browser based data visualizationpossibilities. It describes technology and commonprinciples of web browser, analyses some web W3C standards andexamines data visualization possibilities forpurposes of industrial companies. Thesis is focused on datavisualization of information system Energis anddescribes older solution. Work also analyses possible newvisualization technologies …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Martin Němec
  • Oponent: Jan Bocek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika