Bc. Lucie Zagroba

Bachelor's thesis

Životní styl trenérů úpolových systémů

Lifestyle of combative systems trainers
Abstract:
Lucie Zagroba/Seibertová: Životní styl trenérů úpolových systémů, Bakalářská práce. Vedoucí práce: PhDr. Michal Vít, Ph.D. Obsah práce: Práce je zaměřena na analýzu hodnot, motivací a životních postojů trenérů, kteří se věnují úpolovým sportům, bojovým uměním či sebeobranným systémům na území České republiky. Úkolem práce bylo zpracovat informace z dotazníku pomocí kvalitativních metod výzkumu. Jejím …more
Abstract:
Lucie Zagroba/Seibertová: The lifestyle of the trainers of the combative systems, Bachelor thesis. Supervisor: PhDr. Michal Vít, Ph.D. Summary: The study is based on evaluation and analysis of the life motivation, attitudes and value orientation of the combative sports and systems trainers in the Czech Republic. The aim of this work was to process the information from the detailed questionnaire using …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2012
  • Supervisor: PhDr. Michal Vít, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jitka Čihounková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Bachelor programme / field:
Physical Education and Sport / Special Education of Security Sections