Bc. Lucie Zagroba

Bakalářská práce

Životní styl trenérů úpolových systémů

Lifestyle of combative systems trainers
Anotace:
Lucie Zagroba/Seibertová: Životní styl trenérů úpolových systémů, Bakalářská práce. Vedoucí práce: PhDr. Michal Vít, Ph.D. Obsah práce: Práce je zaměřena na analýzu hodnot, motivací a životních postojů trenérů, kteří se věnují úpolovým sportům, bojovým uměním či sebeobranným systémům na území České republiky. Úkolem práce bylo zpracovat informace z dotazníku pomocí kvalitativních metod výzkumu. Jejím …více
Abstract:
Lucie Zagroba/Seibertová: The lifestyle of the trainers of the combative systems, Bachelor thesis. Supervisor: PhDr. Michal Vít, Ph.D. Summary: The study is based on evaluation and analysis of the life motivation, attitudes and value orientation of the combative sports and systems trainers in the Czech Republic. The aim of this work was to process the information from the detailed questionnaire using …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Michal Vít, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jitka Čihounková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Speciální edukace bezpečnostních složek