Mgr. Hana Kotrbáčková

Bachelor's thesis

Zohlednění potřeb neúplných rodin v nabídce primárních služeb pro rodiny

Taking into account the needs of lone parent families in the offer of primary services for families
Abstract:
Cílem práce je odpovědět na hlavní výzkumnou otázku: Jak jsou v nabídce primárních služeb pro rodiny zohleděny potřeby neúplných rodin? V teoretické části je nejprve představena neúplná rodina, jako rozšiřující se model rodinného soužití, který sám může nabývat různých podob. Poté jsou definovány hlavní nerovnováhy, které mohou neúplným rodinám bránit v naplňování jejich potřeb. Jako možná forma podpory …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to find how the the social services take into account the needs of lone- parent families. Firstly, the lone parent family were defined as the expanding model of family life which itself can take various forms. Then the main inbalances which may hinder the fulfillment of of lone-parent families´ needs were deffined. As the possible form of support for the fullfilment …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Blanka Plasová, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií