Alena Pustinová

Master's thesis

Vybrané aspekty realizace environmentální výchovy na střední škole s důrazem na aktivizaci studentů v oblasti životního prostředí

- :

Selected Aspects of Realization of Environmental Education at Secondary Schools focused on Mobilization of Students in the Field of Environment
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na realizaci environmentální výchovy na střední škole. Teoretická část diplomové práce popisuje terminologii a pojednává o vývoji vztahu člověka k přírodě na pozadí výchov k životnímu prostředí. Práce se opírá především o zákony a dokumenty EVVO, které jsou v práci podrobně popsány. Součástí teoretické části je rozbor principů, cílů a úkolů environmentální výchovy, pojetí …more
Abstract:
Dissertation focuses on realization of Environmental education at secondary school. The theoretical part of the dissertation describes terminology and deals with the dvelopment in relation to the environment on the backround of Environmental education. It is mainly bulit on legislative and documents including Environmental education, which are described in detail in dissertation. There are involved …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2008
  • Supervisor: Danuška Tomanová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.