Ing. Alena Svobodová

Diplomová práce

Trvale udržitelný rozvoj v učebnicích ekonomiky pro střední školy

Sustainable development in the secondary school economics textbooks
Anotace:
Diplomová práce „Trvale udržitelný rozvoj v učebnicích ekonomiky pro střední školy“ pojednává o výuce udržitelného rozvoje na středních ekonomických školách tak, jak jej zachycují učebnice ekonomiky pro tyto školy. V první části se zabývám teorií trvale udržitelného rozvoje – vznikem, vývojem a třecími plochami mezi oblastí sociální, environmentální a ekonomickou. Poté se věnuji udržitelnému rozvoji …více
Abstract:
Diploma thesis „Sustainable development in the secondary school economics textbooks“ tells us about the instruction of sustainable development at business schools in a way that is described in these textbooks for these schools. In the first part I focus on the theory of the sustainable development - the origin, the development and the friction among social, environmental and economical areas. Then …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Peter Marinič, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta