Alena Pustinová

Diplomová práce

Vybrané aspekty realizace environmentální výchovy na střední škole s důrazem na aktivizaci studentů v oblasti životního prostředí

- :

Selected Aspects of Realization of Environmental Education at Secondary Schools focused on Mobilization of Students in the Field of Environment
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na realizaci environmentální výchovy na střední škole. Teoretická část diplomové práce popisuje terminologii a pojednává o vývoji vztahu člověka k přírodě na pozadí výchov k životnímu prostředí. Práce se opírá především o zákony a dokumenty EVVO, které jsou v práci podrobně popsány. Součástí teoretické části je rozbor principů, cílů a úkolů environmentální výchovy, pojetí …více
Abstract:
Dissertation focuses on realization of Environmental education at secondary school. The theoretical part of the dissertation describes terminology and deals with the dvelopment in relation to the environment on the backround of Environmental education. It is mainly bulit on legislative and documents including Environmental education, which are described in detail in dissertation. There are involved …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2008
  • Vedoucí: Danuška Tomanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.