Bc. Marie Sejkorová

Bachelor's thesis

Lesní pedagog

Lector in forest education
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá motivací lesních pedagogů k volbě profese. Zajímá se také jejich vztahem k lesní pedagogice. V teoretické části je představena lesní pedagogika, její historie, koncept a současná situace. Ústředním pojmem práce je profese lesního pedagoga, jehož kompetence a náplň práce je popsána taktéž v teoretické části textu. Dále je pozornost zaměřena na pracovní motivaci a faktory, …more
Abstract:
The bachelor thesis is dealing with the motivation of forest pedagogues choosing the profession. It is also concerned with their relationship to forest pedagogy. The theoretical part is introducing forest pedagogy, its history, concept and contemporary situation. The central theme of this work is the profession of forest pedagogue, their competence and quality of work, which is also described in the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Klára Harvánková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta