Barbora Bergerová

Bakalářská práce

Zhodnocení motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané organizaci

Assessment of Employee Motivation and Satisfaction in a Selected Organization
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané organizaci. Cílem je tedy zjistit, jak jsou pracovníci motivováni a spokojeni ve svém zaměstnání. Druhým cílem práce je nalézt nejčastější příčiny odchodů zaměstnanců, protože v této organizaci je vysoká míra fluktuace.
Abstract:
Bachelor thesis is focused on assessment of motivation and satisfaction employees in a selected organization. The aim is to find out how employees are motivated and satisfied in their jobs. The second objective is to find the most common causes of employees leaving, because in this organization is a high labour turnover.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: Iva Kirovová
  • Oponent: Zuzana Dietrichová Moravcová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava