Bc. Michaela Lišková

Diplomová práce

Fluktuace a motivace ve vybrané montážní firmě

Fluctuation and motivation in selected assembly company
Anotace:
Práce se zabývá motivací zaměstnanců vybrané montážní firmy ve vztahu k vysoké fluktuaci, se kterou se firma dlouhodobě potýká. Teoretická část práce je věnována popisu dosavadních teoretických poznatků o problematice fluktuace zaměstnanců a motivaci. Metodologická část se věnuje cíli výzkumu, výzkumným otázkám a designu samotného výzkumu. Empirická část je věnována interpretaci zjištěných dat a jejich …více
Abstract:
This thesis is concerned on the motivation system of the employees of the chosen assembly company in relation to the high fluctuation, which the company has been facing for a long time. The theoretical part of the thesis is devoted to the description of the existing theoretical knowledge about the employees´ fluctuation and motivation. The methodological part is devoted to the research objective, research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje