Bc. Ludmila Janoušková

Bakalářská práce

Faktory ovlivňující (ne) úspěšnost žen s dětmi při návratu na pracovní trh po rekvalifikaci

Factors influencing return of women with children to the labour market after completing requalification
Anotace:
Tato bakalářská práce se soustřeďuje na faktory, které ovlivňují (ne)úspěšnost žen po mateřské, či rodičovské dovolené při návratu na pracovní trh po rekvalifikaci na ÚP. Mateřství žen se jeví jako handicap, který je důvodem vyšší nezaměstnanosti žen, ve srovnání s muži. V teoretické části věnuji pozornost faktorům, které mohou ovlivňovat jejich (ne)úspěšnost. Mezi tyto faktory řadím genderové stereotypy …více
Abstract:
The diploma thesis discusses factors that influence success or failure of women re-entering labour market after maternity or parental leave and retraining financed by Labour Office. Motherhood seems to be a handicap causing higher level of unemployment among women in comparison with men. In the theoretical part of my work, I focused on factors affecting succes rate of female workers on the market. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Růžičková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální politika a sociální práce