Theses 

Dopady měnové politiky České národní banky na komerční banky – Bc. Natálie Šípková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Natálie Šípková

Diplomová práce

Dopady měnové politiky České národní banky na komerční banky

Impact of Monetary Policy of the Czech National Bank to Commercial Banks

Anotace: Cílem diplomové práce je na základě analýzy vyhodnotit dopady vývoje úrokových sazeb do ekonomiky komerčních bank. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení důležitých pojmů z oblasti monetární politiky, úrokových sazeb, rizik a rentability. Praktická část se zabývá vývojem vybraných ukazatelů a jejich srovnáním.

Abstract: The goal of the submitted thesis is to analyze the impact of development of interest rate to economy of commercial banks. The theoretical part is focused on explanation of important terms of monetary policy, interest rates, risk and profitability. The practical part of this thesis deals with the development of chosen indicators and their comparasion.

Klíčová slova: Bankovní sektor, banka, úrok, zisk, kapitálová přiměřenost, rentabilita, monetární politika Banking sector, bank, interest, profit, capital adequacy, profitability, monetary policy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Jan Krajíček, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 06:37, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz