Bc. Valeriya Tomanová

Bakalářská práce

Vývoj regulace bankovního sektoru po roce 2008 - nové požadavky pro správu a kapitálovou přiměřenost bank

Development of regulation of banking sector after 2008 - new requirements for governance and capital adequacy of banks
Anotace:
Práce se věnuje problematice bankovní regulace a jejího vývoje od roku 2008 se zaměřením na vývoj v České republice a v Evropě. Cílem práce je poskytnout ucelený přehled aktuálního legislativního a regulatorního vývoje požadavků na správu a řízení bank. Vedlejším cílem k hlavnímu cíli je shrnout dostupnou literaturu a zároveň blíže zdokumentovat aktuální výzvy regulace a její budoucí vývoj. Druhým …více
Abstract:
The thesis discusses the topic of banking regulation and its development since 208 with a focus on development in the Czech Republic and Europe. The goal of the thesis is to provide a comprehensive overview of the current legislative and regulatory development of requirements for management and governance of banks. A side goal of the main goal is to summarize the available literature and document the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 11. 2018
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Červenka
  • Oponent: Ing. Petra Korbasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Bankovnictví