Ing. Petr Palinčák

Bakalářská práce

Sociální audit - zákonné normy v činnosti podniku United Parcel Service

Social Audit - Legal Norms Applied in United Parcel Service Company
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem sociálního auditu ve firmách, a to konkrétně aplikací zákonných norem v každodenní činnosti společnosti United Parcel Service. Teoretická část bakalářské práce se věnuje vymezení základních pojmů z oblasti sociálního auditu firem, vybraným ustanovením zákoníku práce, norem bezpečnosti práce a úloze odborové organizace v rámci fungování obchodních společností. Aplikační …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the issue of social audit in companies, namely with the implementation of legal norms in everyday operations of United Parcel Service company. The theoretical part of the bachelor's thesis focuses on defining terms related to the spheres of company social audit, selected articles of the Labour Code, work safety standards and the trade unions role within the frame of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: Mgr. Markéta Jansová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní